Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Fairychocolates BVBA

Klantendienst

Voor vragen of opmerkingen kan u ons bereiken op . Wij staan u zo spoedig mogelijk ten dienst.

Onze Producten

Alle producten die door Fairy Chocolates op de webshop worden aangeboden, zijn zo volledig en precies mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. Mocht er, ondanks al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze webshop dan kan Fairy Chocolates niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Fairy Chocolates kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt worden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze webshop.

Bestellingen

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en Fairy Chocolates wanneer Fairy Chocolates de bevestiging ontvangt van de bestelling van de koper op zijn webshop. Fairy Chocolates zal steeds een bevestigingsmail sturen van de bestelling naar de koper. Fairy Chocolates behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen. Door te bestellen op deze webshop verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

Betalingen

U kan betalen via het betaalplatform Mollie. De betalingsmodaliteiten die wij gebruiken worden op de Site vermeld. In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Fairy Chocolates eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheid intresten en/of schadevergoedingen.

Transport en levering

Transport kosten (in €, BTW inbegrepen) : Wij hanteren vaste leveringskosten als volgt:

Voor België €6.95 en voor Nederland €12,50. Wij verzenden gratis bij een besteding vanaf €80,00.

Leveringstermijn :

Na bevestiging van de betaling worden de gekochte producten binnen de aangegeven termijn geleverd op het leveringsadres dat de koper opgeeft bij bestelling. Indien de koper meerdere artikelen bestelt, dan vertrekt de levering pas indien alle artikelen voorradig zijn. Fairy Chocolates kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering. Hou rekening met een verwerkingstijd van 4 à 5 werkdagen.

Verpakking en transport verzekering :

De koper is verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. De koper moet Fairy Chocolates van een eventuele beschadiging binnen de 24 uur op de hoogte brengen via email op . Indien u denkt dat de levering niet overeen stemt met de bestelling dan tekent u de leveringsbon niet af en/of vermeld u duidelijk het probleem op de bon van de koerier. Fairy Chocolates houdt zicht het recht voor de aanvraag van de koper te weigeren indien deze termijn niet gerespecteerd wordt. Fairy Chocolates zal na ontvangst van het bericht van beschadiging aan de koper instructies geven voor het eventuele terugsturen door de koper. Fairy Chocolates hanteert verpakkingsmaterialen om de producten te beschermen maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door transport en bijbehorende kosten. De verzending is onverzekerd.

Leveringsadres :

De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van het opgegeven leveringsadres. Indien de koper het lever adres foutief doorgeeft is hij verantwoordelijk en kan dit aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan Fairy Chocolates in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Afwezigheid van de koper bij de levering :

De koper moet ervoor zorgen aanwezig te zijn bij de levering. In geval van afwezigheid, zal een bericht van afwezigheid in de brievenbus achtergelaten worden. Dan zal de koper via een telefoonnummer contact met de transporteur kunnen opnemen om een nieuwe afspraak binnen max. 5 dagen te maken.

Annuleren van een bestelling

U mag binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product laten weten dat u wenst af te zien van uw aankoop. De koper kan Fairy Chocolates van zijn annulatie in kennis stellen via email op het adres . De goederen dienen onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. De koper dient een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) mee te sturen met uw retourzending. Annuleren is niet mogelijk voor gepersonaliseerde producten die voor u speciaal gemaakt worden. Bij annuleren van een bestelling zal Fairy Chocolates binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname de eventueel betaalde sommen verminderd met de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten en orderbehandelingskosten) terugstorten. De verzendingskosten voor de retourzending vallen ten laste van de koper. Fairy Chocolates betaalt de verzendingskosten enkel terug indien de koper niet het artikel ontving dat besteld werd. Fairy Chocolates kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper gebruikt of beschadigd werden.

Meer informatie omtrent uitzondering op het herroepingsrecht kan u vinden op FOD Economie

Retourzendingen

De koper stuurt het artikel uitsluitend terug na berichtgeving van Fairy Chocolates om dit te doen. De koper zorgt voor voldoende frankering en aangetekend indien de waarde van de zending meer dan 50 EURO bedraagt. Wij raden u aan hiervoor een koeriersdienst in te schakelen en de zending te verzekeren. Voeg steeds een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) toe. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Retour adres :

Fairy Chocolates
Stanislaw Maczekpark 70
9100 Sint-Niklaas
België

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Fairy Chocolates of rechthoudende derden.

Rechtspraak

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Gent.

Fairy Chocolates | Ann Van Acker
CHO'CLAIR by Fairychocolates BVBA
Stanislaw Maczekpark 70
9100 SINT-NIKLAAS BELGIUM
+32 473 81 77 99

facebook
instagram
logo Flanders investment & trade
This website is developed with the support of Flanders Investment and Trade.
logo Fairy Chocolates

logo bottom

 x 

Winkelwagen is leeg